Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/2010 (in)

Lời bài hát:

Nghe các bài khác

Symphonie N°3, Tuổi trẻ của tôi, Thơ giao hưởng (Poem symphonic)

Хоанг Ван композитор, Вьетнам