Thể hiện:

00:00|04:00
Песня для Винь Линь

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Песня для Винь Линь

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам