Album Hà nội

Thể hiện:

00:00|04:00
Гимн Национального университета Ханоя (Чтобы деревья жизни были зелеными)

Album:

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1976

Lời bài hát: Гимн Национального университета Ханоя (Чтобы деревья жизни были зелеными)

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам