Album nhạc cách mạng và chiến tranh
Album nhạc cách mạng và chiến tranh

Album nhạc cách mạng và chiến tranh

Album nhạc cách mạng và chiến tranh tuyển chọn các bài hát nhạc cách mạng (nhạc đỏ) nổi tiếng do nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác như "Hò kéo pháo", "Tôi là người thợ lò", "Hà Nội - Huế - Sài Gòn", "Quảng Bình quê ta ơi", "Nổi trống lên rừng núi ơi", "Không cho chúng nó thoát", "Bài ca giao thông vận tải", "Chào anh giải phóng quân - Chào mùa xuân đại thắng", "Hai chị em", "Tiếng cồng giải phóng - Tiếng cồng chiến thắng", "Trên đường tiếp vận", "Người chiến sĩ ấy" , "Guồng nước quay",...

Album liên quan

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam