Hợp xướng, trường ca và đại hợp xướng
Hợp xướng, trường ca và đại hợp xướng

Hợp xướng, trường ca và đại hợp xướng

Hoàng Vân là một trong những nhạc sĩ sáng tác hợp xướng và đại hợp xướng nhiều nhất trong các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam từ trước đến nay. Kỹ năng bác học của ông kết hợp với cảm xúc tuôn trào trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước đã là mảnh đất màu mỡ để các bản trường ca và các bản đại hợp xướng với các loại dàn nhạc (dàn nhạc nhẹ, dàn nhạc thính phòng, dàn nhạc giao hưởng) ra đời : «Hồi tưởng», «Việt nam muôn năm», «Bình minh thế kỷ (Thơ Nguyễn Đình Thi)», «Bốn mùa» (tổ khúc thiếu nhi), «Thành phố cửa biển», «Kỷ niệm ở quê hương», «Ca ngợi Tổ quốc», «Tình yêu quê hương», «Trên chiến trường không bao giờ quên», «Trường ca người thợ», «Việt nam Tổ quốc ta anh hùng» (Hoàng Vân, Lê Lôi, Lưu Cầu, Phạm Tuyên, Hồ Bắc), «Điện Biên Phủ», «Búa và liềm» (hợp xướng thiếu nhi, tác phẩm chưa công bố), «Việt Nam muôn năm», «Vượt núi», «Tuổi lên mười», «Hát dưới cờ búa liềm», «Thành phố chúng ta nhà máy chúng ta».

Album liên quan

Hoàng Vân