Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Boracho de la hoja de betel, lyrica Do Thi To Hoa

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1/3/1997

Lời bài hát: Boracho de la hoja de betel, lyrica Do Thi To Hoa

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita