Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Tierra Bienvenida 1 - Parte 2

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1993 (mùa hè ở Nội Bài)

Lời bài hát: Tierra Bienvenida 1 - Parte 2

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita