Khí nhạc và nhạc cho sân khấu, điện ảnh
Hoang Van, compositor vietnamita