Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Trưng Vương (escuela): el tío Ho vino aquí

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1974?

Lời bài hát: Trưng Vương (escuela): el tío Ho vino aquí

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita