Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
la pintura de mi patria

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1980?

Lời bài hát: la pintura de mi patria

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita