Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Flores de otoño (cactus)

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/tháng 9/1990

Lời bài hát: Flores de otoño (cactus)

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita