Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Mañana en las tierras altas

Album: Inspiration de música popular vietnamita

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1979

Lời bài hát: Mañana en las tierras altas

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita