Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1991 hay là 2003

Lời bài hát:

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositeur vietnamien