Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Symphonie N°2, 4 mouvements, inédite

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1991 (Tưởng Niệm), 2010 (Sinfonia Lyrica)

Lời bài hát: Symphonie N°2, 4 mouvements, inédite

Une des trois symphonies inédites de Hoang Van

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositeur vietnamien