Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
Terre accueillante 1 - 2e partie

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1993 (mùa hè ở Nội Bài)

Lời bài hát: Terre accueillante 1 - 2e partie

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositeur vietnamien