Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Trưng Vương (école): Oncle Ho est venu ici

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1974?

Lời bài hát: Trưng Vương (école): Oncle Ho est venu ici

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositeur vietnamien