Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Vietnam nuestro patria héroe, Coro y Orquesta, en collaboracion con Lê Lôi, Luu Câu, Pham Tuyên, Hô Bac

Album: Épica, gran coral, Sinfonía con coro

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1965

Lời bài hát: Vietnam nuestro patria héroe, Coro y Orquesta, en collaboracion con Lê Lôi, Luu Câu, Pham Tuyên, Hô Bac

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita