Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Desde Quang Binh cantamos para Quang Tri

Album: Canciones para las provincias

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1965-1967

Lời bài hát: Desde Quang Binh cantamos para Quang Tri

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita