Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Romance de mineros

Album: Canciones para las provincias

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1979

Lời bài hát: Romance de mineros

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita