Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Otoño en Da Lat, en un poema de Xuan Quy

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Otoño en Da Lat, en un poema de Xuan Quy

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita