Thể hiện:

00:00|04:00
Quang Binh mi país natal

Album: Canciones para Vietnam central

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1964 (theo

Lời bài hát: Quang Binh mi país natal

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita