Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Si je t'aimais

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1994

Lời bài hát: Si je t'aimais

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositeur vietnamien