Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Tu n'es pas là! sur un poème de Nguyen Sa

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Tu n'es pas là! sur un poème de Nguyen Sa

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositeur vietnamien