Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Pastorale

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1986

Lời bài hát: Pastorale

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita