Thể hiện:

00:00|04:00

Album: Estilo Hoang Van, lenguaje musical

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1970

Lời bài hát:

Nghe các bài khác

Hoang Van, compositor vietnamita