Album bài hát địa phương
Album bài hát địa phương

Album bài hát địa phương

Cuộc đời của nhạc sĩ là một chuyến đi thực tế không ngừng nghỉ, ông đi tới đâu lưu bút lại cho vùng đó. Những bài hát với tình yêu, với rung cảm sâu sắc, sâu sắc tới mức nhiều người hỏi ông có phải người Quảng Bình?! Album này là nơi tập hợp các bài hát viết cho các địa phương trong cả nước của nhạc sĩ Hoàng Vân với nguồn cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước dạt dào tràn đầy trong kho nhạc của ông.

Album liên quan

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam