Album bài hát địa phương
Album bài hát địa phương

Album bài hát địa phương

Album bài hát địa phương là nơi tập hợp các bài hát viết cho các địa phương trong cả nước của nhạc sĩ Hoàng Vân với nguồn cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước dạt dào trong quá trình dựng xây đất nước như Quảng Bình quê ta ơi, Tình ca Tây Nguyên, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Bài thơ gửi Thái Nguyên,...

Album liên quan

Hoàng Vân