Phỏng vấn
Phỏng vấn

Phỏng vấn

Vào những năm cuối đời, Đài phát thanh tiếng nói Việt nam có tổ chức nhiều buổi trò chuyện với nhạc sĩ Hoàng Vân. Xin cảm ơn các bạn ở Đài Phát thanh tiếng nói Việt nam (VOV) đã hỗ trợ cho chúng tôi những tư liệu quý báu này. Chúng tôi sẽ đăng dần dần sau khi phân loại và thuyết minh dẫn từng buổi phỏng vấn với nhạc sĩ.

Album liên quan

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam