Tình yêu Hà Nội - Hoàng Lan - Paris

Được ca sĩ Hoàng Lan thể hiện trong buổi giao lưu tại Paris năm 1994.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/q4dIc2Q9UYQ

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam