Những cánh buồm

Lưu ý: mặc dù được chú thích trong một số tài liệu là thơ Hoàng Trung Thông, nhưng hiện nay ca từ của bài không hề giống bài thơ cùng tên.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/iOs3xwBNcsA

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam