Nhạc sỹ Hoàng Vân - Huyền thoại nền âm nhạc Việt Nam

Tư liệu của Vietnam+ nhân ngày nhạc sĩ qua đời, vidéo đã lược lại những trích đoạn tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất của nhạc sĩ.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/KYBHaKmxS5o

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam