Nhạc sĩ Hoàng Vân - Những bài hát yêu thích nhất

Những tác phẩm được yêu quý nhất của nhạc sĩ Hoàng Vân trong những chương trình trên VTV.

Chú ý: bài thứ 3 không phải là của NS Hoàng Vân

#BaiCaNguoiGiaoVienNhanDan #QuangBinhQueTaOi #KhucTamTinhNguoiThuyThu #ToiLaNguoiThoLo #BaiCaXayDung #HatVeCayLuaHomNay

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/S2FPnFxRXRQ

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam