Người chiến sỹ ấy - Đào Thị Tố Loan

Bản này do ca sĩ Đào Thị Tố Loan hát, cô hiện là giọng soprano số 1 của Nhà Hát Giao Hưởng Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/08QzybOcNng

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam