Làng một đêm

Làng một đêm là một bộ phim tài liệu về Quảng Bình lấy phần âm nhạc trên bài hát Quảng Bình quê ta ơi của nhạc sĩ.

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam