Hai chị em - Tuyết Thanh - Paris

Bài hát được biểu diễn tại Paris tháng 12/1994 bởi ca sĩ Tuyết Thanh, Việt Kiều ở Pháp. Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/eIok4ns5gUE

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam