Hai chị em (Lịch sử ra đời)

Hai chị em là một trong những ca khúc rất được yêu thích của Hoàng Vân và cũng là một trong những ca khúc truyền thống Việtnam trong thời chiến tranh.

Các bạn có thể nghe bài hát ở đây: https://hoangvan.org/hai-chi-em?lang=vi

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam