Hồi tưởng - trích Hợp xướng thiếu nhi Ca ngợi tổ quốc

Bài do tốp ca thiếu nhi TV Nghệ An trình bày.
Hồi tưởng lúc mới sáng tác năm 1960 là chương II của tổ khúc Tổ quốc ta (sáng tác cùng hai nhạc sĩ khác là Hồ Bắc và Huy Du). Sau đó được tách ra biểu diễn độc lập. Trích đoạn này là phần hợp xướng thiếu nhi mở đầu cũng lại được trích ra và biểu diễn nhiều như một tác phẩm độc lập.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/ucQGaJmWbuc

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam