Bài ca xây dựng

Bài ca xây dựng đã được ra đời trong hoàn cảnh nào? Chương trình truyền hình nay sẽ dựng lại với cuộc phỏng vấn chính nhạc sĩ Hoàng Vân về giai đoạn lịch sử này của đất nước Việt Nam.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/esxDzC8sEaw

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam