BẢN GIAO HƯỞNG – ĐẠI HỢP XƯỚNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, tác giả: nhạc trưởng Trần Vương Thạch

BẢN GIAO HƯỞNG – ĐẠI HỢP XƯỚNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, tác giả: nhạc trưởng Trần Vương Thạch

23/02/2024   248
Bài tham luận được in trong cuốn Nhạc sĩ Hoàng Vân, Nhạc và Đời, Viện Nghiên cứu Âm nhạc, 2022. Tác phẩm Đại hợp xướng Điện Biên Phủ có Phần mở đầu (Ouverture) và 4 chương nhạc,…
Xem chi tiết
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CÁC TÁC PHẨM TRƯỜNG CA VÀ HỢP XƯỚNG CỦA NHẠC SĨ HOÀNG VÂN, tác giả Trần Văn Minh

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CÁC TÁC PHẨM TRƯỜNG CA VÀ HỢP XƯỚNG CỦA NHẠC SĨ HOÀNG VÂN, tác giả Trần Văn Minh

23/02/2024   146
In trong cuốn Hoàng Vân, Nhạc và Đời, Viện nghiên cứu Âm nhac, Hà Nội, 2022. Bài khảo cứu được đúc kết trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu đề tài này trong khuôn khổ bản…
Xem chi tiết

Nhạc sĩ Hoàng Vân - Nhất của nhất | Tác giả: Nguyễn Lưu

01/10/2023   203
Xem chi tiết

Có một Hoàng Vân như thế

01/10/2023   211
Xem chi tiết

Vĩnh biệt Nhạc sĩ Hoàng Vân | Tác giả: Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

01/10/2023   206
Xem chi tiết

Hoàng Vân - Người viết lịch sử bằng âm nhạc | Tác giả: Trần Thị Trâm

01/10/2023   195
Xem chi tiết

Chuyện bình thường & những mảnh hồi ức chợt hiện | Tác giả: Phú Quang

01/10/2023   185
Xem chi tiết

A hard victory "Songs from a fierce battle"

01/10/2023   157
Xem chi tiết

Người nhạc sĩ Hà Nội với hai ca khúc để đời | Tác giả: Kim Ngọc

01/10/2023   97
Xem chi tiết

Nhạc sĩ Hoàng Vân

01/10/2023   98
Xem chi tiết

Chuyện phiếm cùng người nhạc sĩ

01/10/2023   95
Xem chi tiết

Nhạc sĩ Hoàng Vân - Người Nhạc trưởng, chỉ đạo nghệ thuật thời kỳ đầu của Đài Tiếng nói Việt Nam

01/10/2023   99
Xem chi tiết