Hoàng Vân với Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ với Hoàng Vân, tác giả Nguyễn Thụy Loan

Hoàng Vân với Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ với Hoàng Vân, tác giả Nguyễn Thụy Loan

22/07/2024   229
Điện Biên Phủ với Hoàng Vân và Hoàng Vân với Điện Biên Phủ là một bài khảo cứu của PGS-TS Nguyễn Thụy Loan đã được xuất bản trong tạp chí Lý luận phê bình văn học…
Xem chi tiết
BẢN GIAO HƯỞNG – ĐẠI HỢP XƯỚNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, tác giả: nhạc trưởng Trần Vương Thạch

BẢN GIAO HƯỞNG – ĐẠI HỢP XƯỚNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, tác giả: nhạc trưởng Trần Vương Thạch

23/02/2024   771
Bài tham luận được in trong cuốn Nhạc sĩ Hoàng Vân, Nhạc và Đời, Viện Nghiên cứu Âm nhạc, 2022. Tác phẩm Đại hợp xướng Điện Biên Phủ có Phần mở đầu (Ouverture) và 4 chương nhạc,…
Xem chi tiết
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CÁC TÁC PHẨM TRƯỜNG CA VÀ HỢP XƯỚNG CỦA NHẠC SĨ HOÀNG VÂN, tác giả Trần Văn Minh

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TRONG CÁC TÁC PHẨM TRƯỜNG CA VÀ HỢP XƯỚNG CỦA NHẠC SĨ HOÀNG VÂN, tác giả Trần Văn Minh

23/02/2024   446
In trong cuốn Hoàng Vân, Nhạc và Đời, Viện nghiên cứu Âm nhac, Hà Nội, 2022. Bài khảo cứu được đúc kết trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểu đề tài này trong khuôn khổ bản…
Xem chi tiết

Nhạc sĩ Hoàng Vân - Nhất của nhất | Tác giả: Nguyễn Lưu

01/10/2023   317
Xem chi tiết

Có một Hoàng Vân như thế

01/10/2023   319
Xem chi tiết

Vĩnh biệt Nhạc sĩ Hoàng Vân | Tác giả: Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

01/10/2023   312
Xem chi tiết

Hoàng Vân - Người viết lịch sử bằng âm nhạc | Tác giả: Trần Thị Trâm

01/10/2023   287
Xem chi tiết

Chuyện bình thường & những mảnh hồi ức chợt hiện | Tác giả: Phú Quang

01/10/2023   250
Xem chi tiết

A hard victory "Songs from a fierce battle"

01/10/2023   213
Xem chi tiết

Người nhạc sĩ Hà Nội với hai ca khúc để đời | Tác giả: Kim Ngọc

01/10/2023   151
Xem chi tiết

Nhạc sĩ Hoàng Vân

01/10/2023   157
Xem chi tiết

Chuyện phiếm cùng người nhạc sĩ

01/10/2023   147
Xem chi tiết