Quảng bình quê ta ơi - bài hát - Kim Oanh

Bản thu đầu tiên do chính nhạc sĩ Hoàng Vân phối khí, ca sĩ Kim Oanh thể hiện

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/04o8riuPN8A

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam