Quảng Bình quê ta ơi, phỏng vấn nhạc sĩ về Quảng Bình

Được nhà báo Nguyễn thị Hồng Hiếu quay vào cuối những năm 1990, đây là một trong những vidéo phỏng vấn nhạc sĩ.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/lSOqYrnPkNY

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam