Phỏng vấn ca sĩ Kim Oanh về Quảng Bình quê ta ơi

Nữ ca sĩ Kim Oanh (NSUT) là người đầu tiên hát bài Quảng bình quê ta ơi, video này do Đài PTTNVN thực hiện khoảng độ năm 2010. Cảm ơn bạn MTK đã đóng góp vidéo.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/1AuUK-UhRzo

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam