Đất mẹ - Nhạc phim, khoảng 1980

Phim Đất mẹ được làm đầu những năm 80. Sau bốn năm hòa bình, cuộc chiến tranh biên giới 1979 lại nổ ra, vô cùng ác liệt. Bộ phim này nhằm đưa lên một nhân chứng cho cuộc chiến tranh đó. Đạo diễn Hải Ninh

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/-88p4L50Pac

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam