Nhạc sĩ Hoàng Vân và những ca khúc vinh danh người lao động

Hoàng Vân là người sáng tạo ra thể loại Ngành ca từ đầu những năm 1960, bài đầu tiên trong thể loại ngành ca có thể coi như bài Tâm tình người thủy thủ (Giải nhì trong cuộc thi ca khúc toàn quốc năm 1962, một cuộc thi mà một mình ông chiếm cả giải nhất và giải nhì, giải nhất là bài Nhớ - phổ thơ Nguyễn Đình Thi), rồi sau đó Bài ca người chiến sĩ áo trắng và Bài ca người giáo viên nhân dân (1968...) và ông cũng được công chúng cảm phục và yêu mến vì để lại nhiều ca khúc cho mỗi ngành nghề.

"Những ca khúc vinh danh người lao động" là một vidéo do TV Nhân Dân sản xuất để tóm lược lại một số tác phẩm trên mảng sáng tác này của ông. 

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/KGG1TGdbLY0

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam