Khói trắng - Âm nhạc và chỉ huy: Hoàng Vân, 1962

Khói trắng. Phim Việt nam. Đạo diễn: Nguyễn Tiến Lợi - Lê Thiều

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/XE1LDdQiIwY

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam