HỒI TƯỞNG - trích Bầu trời Tổ quốc - C.Brendel

Hồi tưởng - Hoàng Vân - Trích đoạn "Bầu trời tổ quốc" đến lúc kết. Bản thu này được chơi bởi Dàn nhạc giao hưởng Rouen cùng dàn hợp xướng Hợp ca Quê hương (Pháp), chỉ huy Claude Brendel.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/EPDf-fzxmLw

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam