Hồi tưởng - Trọng Tấn-HX Đài TNVN-Sơn Ca

Hồi tưởng - Hoàng Vân - Trọng Tấn lĩnh xướng.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/jV59gMp9RSU

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam