Hồi tưởng - solist Vũ Thắng Lợi

Hợp Ca Quê Hương - Lĩnh xướng Vũ Thắng Lợi - Dàn nhạc nhạc viện Rouen (Pháp) - Chỉ huy Claude Brendel - Diễn tại trụ sở Unesco (Paris) vào tháng 8 năm 2018. #HoiTuong

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/d0cYUlSdAqE

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam