HỒI TƯỞNG - Đăng Dương - LÊ Phi Phi

Hồi tưởng - Hoàng Vân - NSƯT Đăng Dương - chỉ huy Lê Phi Phi

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/bu-Zg8uGvaw

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam