Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Việt Nam muôn năm (chương I bản Việt Nam Tổ Quốc ta anh hùng)

Thể loại:

Album: Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng

Năm sáng tác: Đang cập nhật...

Lời bài hát: Việt Nam muôn năm (chương I bản Việt Nam Tổ Quốc ta anh hùng)

Việt nam Tổ quốc anh hùng dài 24:35 phút là một Tổ khúc hợp xướng 5 chương do 5 nhạc sĩ Hoàng Vân, Lê Lôi, Lưu Cầu, Phạm Tuyên và Hồ Bắc mỗi người viết 1 chương. Chương 1, có tên Việt Nam muôn năm, là do Nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác.

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam