Nghe nhạc

Thể hiện:

00:00|04:00
Да здравствует Вьетнам (Хор и Оркестр), отрывок из эпического хора

Album:

Năm sáng tác: Oбновляется...

Lời bài hát: Да здравствует Вьетнам (Хор и Оркестр), отрывок из эпического хора

Nghe các bài khác

Tâm tình người thủy thủ

Cây bàng trên sân nhà máy

Nhạc hiệu chương trình

Хоанг Ван композитор, Вьетнам